Club kids - oděvní kolekce

Abstract
Club kids byla kontroverzní uzavřená skupina mladých lidí, kteří prezentovali svou odlišnost a originalitu skrze osobitý styl oblékání. Cílem mé bakalářské práce je vytvořit oděvní kolekci inspirovanou touto subkulturou. V praktické části budu realizovat oděvní kolekci. Téma jsem si vybral, jelikož mi je velice blízké a domnívám se, že se z něj dá vytvořit umělecké dílo formou oděvní kolekce s použitím technologie sublimačního tisku.
Club kids have been a controversial group of young people, who presented their own diffrent appearence and originality through their fashion sense. The purpose of my bachelor's thesis is to create a fashion collection inspired by this subculture. The practical part focuses on realising a fashion collection. The topic were chosen because of my own interest in this subculture. I presune that I am able to create an artistic fashion collectin by using sublimation print.
Description
Subject(s)
Club kids, subkultura, oděvní kolekce, sublimační tisk, pánská móda, Club kids, subculture, fashion collection, sublimation print, man fashion
Citation
ISSN
ISBN