Možnosti regionálního rozvoje obce Malá Skála

Title Alternative:Possibilities of the Regional Development of Malá Skála
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Řešená odborná bakalářská práce se zabývá možnostmi regionálního rozvoje obce Malá Skála s ohledem k jejím rozvojovým potenciálům a v kontextu současného ekonomického vývoje. První část práce se zabývá analýzou přírodního a společenského prostředí Malé Skály, ve které je shrnut hospodářský, společenský a prostorový vývoj příkladového území. Druhá část práce je pak věnována analýze strategických dokumentů, kde jsou hodnoceny koncepce, které se Malé Skály dotýkají a z nichž obec musí ve svém dalším plánování vycházet. Ve třetí a poslední části je pak vytvořena návrhová strategie, která se zabývá možnostmi rozvoje příkladového území, přičemž tu jsou navrhnuty cesty dalšího směřování Malé Skály, a to i na konkrétních příkladech. Těmto návrhům ještě předchází SWOT analýza vybraného území, ve které jsou shrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení Malé Skály.
Description
74 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
regional development, regionální rozvoj
Citation
ISSN
ISBN