Personální práce v oblasti služeb

Title Alternative:Personal work in the sphere of service
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The target of this diploma thesis is a comparison of staff deparment activities of two companies from the service sphere of business. Diploma thesis consists of part aimed on individual areas of companies personal management. From early staff deparment description and its activities it comes to individual personal activities. In areas like scanning and analysing the environment, planning for human resource needs, staffing the human resource needs of the organization, appraising employee behaviour, compensating employee behaviour, improving the work environment it tries to show the right teoretical solutions and its practical usage in two service organizations. The objective is to find out the differences in individual solutions of the two, by size, but also by specialization, different staff departmants.
Předmětem této diplomové práce je porovnání činností personálních oddělení dvou firem z oblasti služeb. Diplomová práce se skládá z částí zaměřených na jednotlivé okruhy personálního management organizace. Od prvotního popisu personálního oddělení a jeho činností přechází k jednotlivým činnostem personální práce. V oblastech jako je analýza pracovní pozice, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, přijímání a orientace, hodnocení pracovníků, rozmísťování pracovníků a propouštění, odměňování a podnikové vzdělávání se snaží poukázat na vhodné teoretické metody a jejich skutečnou aplikaci v praxi dvou organizaci z oblasti služeb. Cílem práce je zjistit rozdíly ve způsobu řešení jednotlivých personálních útvarů organizací rozdílných nejen velikosti, ale i zaměřením.
Description
katedra: KPE; rozsah: 70 s.
Subject(s)
personel work, sphere of service, scanning and analysing the environment, planning for human resource needs, staffing the human resource needs of the organization, appraising employee behaviour, compensating employee behaviour, improving the work environment, personální management, řízení lidských zdrojů, oblast služeb, analýza pracovních pozic, personální plánování, získávání pracovníků, výběr pracovníků, přijímání a orientace pracovníků, hodnocení pracovníků, podnikové vzdělávání, odměňování pracovníků, kasino, motivace
Citation
ISSN
ISBN