Výchovné problémy dětí a mládeže se zaměřením na záškoláctví

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se věnuje oblasti poruch chování dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny jednotlivé poruchy chování. Blíže je pak vymezeno záškoláctví. V praktické části je představen projekt Kapka dětské radosti, který je zaměřen na záškoláctví.
Work involves of behavioral disorders of children and youth. Bachelor work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part presents behavioral disorders. Closer attention is then defined truancy. In the practical part is presented the project Drop of children's joy, which is focused on truancy.
Description
Subject(s)
rodina, socializace, poruchy chování, záškoláctví, family, socialization, behavior disorders, truancy
Citation
ISSN
ISBN