Tepelný komfort pracovního oděvu

Abstract
Záměrem této bakalářské práce je zjištění termofyziologického komfortu používaného materiálu pro výrobu pracovních oděvů splňujících normu ČSN EN ISO 20471:2013, kterou požaduje společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. Zároveň je práce zaměřena i na navržení úpravy pracovních oděvů pro zlepšení termofyziologického komfortu. V praktické části probíhá experiment, který je rozdělen do dvou částí. V první části experimentu dochází k fyzickému testování subjektů za pomoci cyklotrenažéru a následnému měření termokamerou a teploměrem. Druhá část experimentu probíhá v laboratoři, kde dochází k měření vlastností testovaných materiálů ovlivňujících termofyziologický komfort. V závěru je shrnutí a vyhodnocení získaných výsledků experimentu.
The aim of this bachelor's thesis is to determine the thermophysiological comfort of the material used for the production of workwear that meets the standard ČSN EN ISO 20471:2013, as required by EUROVIA Kamenolomy, a.s. Additionally, the thesis focuses on proposing modifications to improve the thermophysiological comfort of the workwear. The practical part includes an experiment divided into two sections. The first part involves physical testing of subjects using a cycle ergometer, followed by measurements using a thermal camera and a thermometer. The second part of the experiment takes place in a laboratory, where the properties of the tested materials affecting thermophysiological comfort are measured. The thesis concludes with a summary and evaluation of the obtained experimental results.
Description
Subject(s)
termofyziologický komfort, termoregulace, infračervené záření, termovizní kamera, teploměr, fyzické testování, laboratorní testování
Citation
ISSN
ISBN