Optimalizace výkonu databázové aplikace pro práci s rozsáhlými daty

Title Alternative:Performance Optimalization of Database Applications for Manipulation with Large Datasets
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá optimalizací výkonu databázové aplikace pro práci s rozsáhlými daty.Konkrétně databázové aplikace Envis, která běžnému uživateli zobrazuje data uložená v databázítak, aby je mohl pohodlně prohlížet. Data jsou do databáze ukládáný z měřících přístrojů firmyKMB.sro. Přístroje jsou umístěny například v budovách a měří fyzikální veličiny napětí, proudů afází na jednotlivých vodičích střídavé sítě. Z těchto naměřených fyzikálních veličin dále pakpočítají hodnoty ztrátových, jalových a činných výkonů, hodnoty účiníku a další veličiny dle typuměřícího přístroje. Dále pak přístroje umí zaznamenávat různé události a výpadky. Všechnynaměřené a vypočítané hodnoty si přístroj ukládá do své vnitřní paměti, odkud jsou pak datapřenášeny například pomocí USB nebo ethernetu do databáze.K takto uloženým datům v databázi aktuálně přistupuje aplikace Envis pomocí vrstvy, kteráse dotazuje na data pomocí persistentních objektů Xpo od firmy DevExpress. Cílem této bakalářsképráce je zjistit, zda neexistuje efektivnější technologie pro přístup k těmto datům v prostředí .NET.V této práci je vybrána technologie T-SQL a technologie LINQ to SQL. Pomocí těchto dvoutechnologií jsou implementovány vybrané funkce a na vhodném vzorku dat otestován jejich výkon svyužitím vhodných k tomuto účelu určených nástrojů. Dosažené výsledky výkonů vybraných funkcíjsou pak pro všechny tři technologie shrnuty v tabulkách, aby bylo zřejmé, která z uvedenýchtechnologií je nejefetivnější pro aplikaci Envis.
Description
74 s.il., tab.1 x CD
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN