Bedřich Mendl (1892-1940): Život a dílo

Title Alternative:Bedřich Mendl (1892-1940): Life and work
Abstract
Diplomová práce představuje život a dílo Bedřicha Mendla (1892-1940), historika a prvního profesora hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy. První část práce se zabývá jeho životem od dětství a gymnazijních studií, přes vysokoškolská studia na Univerzitě Karlově a následné první zaměstnání jako středoškolský učitel v Hořicích. Popisuje taktéž jeho činnost v rámci Československého státního ústavu historického, dosažení habilitace, mimořádné profesury, až po jeho tragickou smrt v roce 1940. Druhá část se věnuje jeho medievistickým vědeckým dílům, monografiím, edicím, překladu a historicko-právní studii. Těžištěm jeho práce byly dějiny středověkých a novověkých měst, především hospodářské a sociální dějiny.
The diploma thesis introduces the life and work of Bedřich Mendl (1892-1940), a historian and the first professor of Economic and Social History at the Charles University. The first part of the thesis deals with his life from his childhood to his tragic death in 1940 including his gymnasium and university studies at the Charles University and his first job as a secondary school teacher in Hořice. It also describes his work for the Czechoslovak State Historical Institute, his habilitation and extraordinary professorship. The second part introduces his medieval scientific works, monographs, editions, traslations and historical-law study. He focused on the history of contemporary towns, especially their economic and social history.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN