Porovnání metod pro hodnocení tepelné propustnosti u plošných textilií

Title Alternative:Comparison of methods for classification heat permeability spread textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work deal with classification of methods heat permeability spread textiles. Individual methods heat permeability is described here. Metering heat permeability spread textiles was practiced on instrument PSM-2 Skin model, SDL M 259 Togmeter, Alambeta. These instruments are situated in laboratory KOD. Clothing materials which are used on upper wear are chosen for experiment.
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením metod tepelné propustnosti plošných textilií. Jsou zde popsány jednotlivé metody zjišťování tepelné propustnosti. Měření tepelné propustnosti plošných textilií se provádělo na přístrojích PSM-2 Skin model, SDL M 259 Togmeter, Alambeta umístěných na KOD. Pro experiment byly vybrány oděvní materiály, které se používají na svrchní oblečení.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 45 s.,1 s. obr. příloh
Subject(s)
heat permeability, thermal resistance, heat flux, spread textile, tepelná propustnost, tepelný odpor, tepelný tok, plošná textilie
Citation
ISSN
ISBN