Soubor cvičení a her v hodinách tenisu

dc.contributorAnděl Petr, doc. RNDr. CSc. : 54842
dc.contributor.advisorMartinec Jindřich, PaedDr. : 55247
dc.contributor.authorKřováčková, Markéta
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherPaleček Karel, Ing. Ph.D. Konzultant : 61120
dc.contributor.otherTouš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned2018-11-28T14:46:22Z
dc.date.available2018-11-28T14:46:22Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-5-31
dc.date.submitted2016-11-22
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na vytvoření souboru cvičení a her, které napomáhají ke zdokonalení tenisových úderů a přispívají ke zvýšení motivace dětí. Práce vychází z poznatků trenérů a jimi využívaných cvičení a her v průběhu jejich tenisové praxe.Práci tvoří část teoretická, zabývající se charakteristikou tenisu, stručnými pravidly, tenisovým vybavením, technikou základních úderů, dětmi a jejich vztahem k tenisu, didaktickými formami používanými v hodinách tenisu a realizací hodin tenisu na školách.Praktická část se skládá ze souboru cvičení a her využitelných v hodinách tenisu a několika vzorových příprav. Cvičení a hry jsou rozděleny podle věku dětí do tří skupin: cvičení a hry pro děti předškolního věku, cvičení a hry pro děti v 1. a 2. třídě a cvičení a hry pro děti od 3. do 5. třídy.Soubor cvičení a her je využitelný v praxi na prvním stupni základních škol s nabídkou výuky tenisu a pro trenéry mladšího žactva.cs
dc.description.abstractThe graduation thesis is focused on creation a set of exercises and games, which help to improve tennis strokes and contribute to increasing the motivation of children. The thesis is based on the knowledge of the trainers, their exercises and the games, which they using during their tennis practice.The thesis contains a practical part, which deals with the characteristics of tennis, brief rules, tennis equipment, basic stroke techniques, children and their relationship to tennis, the didactic forms used in tennis lessons and the realization of tennis lessons at schools.The practical part consists of a set of exercises, games and several model preparations, which are usable in tennis lessons. The exercises and games are divided by age into three groups: exercises and games for preschool children, exercises and games for children in 1st and 2nd class and exercises and games for children from 3rd to 5th class.The set of exercises and games is usable in practice at primary schools offering tennis education and coaches of the younger pupils can used it too.en
dc.description.mark
dc.format108 s. (135 250 znaků)
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/37421
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonLANGEROVÁ, M., HEŘMANOVÁ, B., 2005. Tenis a děti. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-1256-3 LINHARTOVÁ, D., 2009. Tenis. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2703-5 VELENSKÝ, M. a kol., 2005. Průpravné hry. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0970-3
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectteniscs
dc.subjectdítě předškolního věkucs
dc.subjectdítě mladšího školního věkucs
dc.subjectcvičenícs
dc.subjecthrycs
dc.subjectočekávané výstupycs
dc.subjectpřípravy na hodinycs
dc.subjecttennisen
dc.subjectchild of pre-school ageen
dc.subjectchild of primary schoolen
dc.subjectexercisesen
dc.subjectgamesen
dc.subjectexpected outputsen
dc.subjectpreparation for lessonsen
dc.titleSoubor cvičení a her v hodinách tenisucs
dc.titleSet of exercises and games in tennis lessonsen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationMagisterský
local.degree.disciplineNS
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP13000486
local.identifier.stag35719
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.marketa.krovackova.pdf
Size:
3.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VP_Krovackova.pdf
Size:
308.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPKrovackovaoponent.pdf
Size:
311.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_Krovackova.pdf
Size:
247.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP