Komfortní vlastnosti potahových textilií automobilových sedadel a jejich využití při marketingu

Title Alternative:Comfortable characteristics covering textile automobile seatings and their usage at marketing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is interested in comfort of inspans for automobile seats and the use of their comfort in the marketing.There is a characterization of the textile comfort and its kinds, mainly the thermophysiological comfort and also manners of its measuring. In this work there is also a summary of some Czech producers and dealers of automobile seats{\crq} inspans and their production assortment. Further is in these work transacted classification property existent pattern and theirs material composition. Also was transacted little marketing research, whose aim was to be find out, how are for users their teams comfortable.
Tato bakalářská práce pojednává o komfortu potahů automobilových sedadel a využiti komfortu v marketingu těchto potahů. Je zde charakterizován komfort a jeho druhy především komfort termofyziologický a také způsoby jeho měření. V této práci je proveden souhrn českých výrobců a prodejců potahů automobilových sedadel, jejich sídla a výrobní sortiment. Dále je v této práci provedeno hodnocení vlastností daných vzorků a jejich materiálové složení. Také byl proveden malý marketingový výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou pro uživatelé jejich potahy komfortní.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 34 s, 18 s. příloh
Subject(s)
comfort, comfort thermophysiological, car inspan, permetest, permeability for water vapour, alambeta, thermal resistance, thermal conductivity, thermal capacity, heat flow, marketing, komfort, termofyziologický komfort, autopotahy, permetest, propustnost pro vodní páry, alambeta, tepelný odpor, tepelná vodivost, tepelná jímavost, tepelný tok, marketing
Citation
ISSN
ISBN