Informovanost rodičů dětí se sluchovým postižením o problematice sluchového postižení

Title Alternative:Parent`s of Auditory Handicapped Children Information About Problems of Auditory Handicap
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zaměřila na problematiku informovanosti rodičů dětí se sluchovým postižením o problematice sluchového postižení. Cílem bylo zjistit, jaká je informovanost rodičů o sluchovém postižení, vytvoření návrhu optimálního řešení dané problematiky. Práce měla dvě hlavní části. Teoretická část popisovala problematiku sluchového postižení. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku informovanost 48 rodičů o problematice sluchového postižení. Výsledky ukazovaly malou informovanost rodičů a vyústily v návrh řešení dané problematiky. Největším přínosem práce bylo zjištění nedostatečné informovanosti rodičů dětí se sluchovým postižením o sluchovém postižení.
Bachelor work was directed on problems parent´s of hearing impaired children information about hearing disablement. The aim was to find out the measure of parent´s information about hearing handicap, compile the optimal plan of solution of the problems. The work had two main parts. The theoretical part described problems of hearing disablement. The practical part found out through the questionaire information of 48 parents about hearing disablement. The results showed low measure of parent´s information and leaded to the plan of solution of the problems. The main contribution of the work was the knowlede about low measure of parent´s of hearing impaired children information about hearing disablement.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 72 s.
Subject(s)
informovanost rodičů dětí se sluchovým postižením, sluchové postižení, komunikace osob se sluchovým postižením, vzdělávání žáků se sluchovým postižením, dotazník, informační brožura, information of parent{\crq}s of hearing impaired children, hearing disablement, communication of hearing impaired persons, eduction of hearing impaired students, questionaire, informative stitched book
Citation
ISSN
ISBN