Vliv intenzity osvětlení na rozlišování velkých barevných rozdílů

Title Alternative:Effect of light intensity on the distinction between large color differences
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá studií velkých barevných rozdílů. Konkrétně, jaký vliv má, na vnímání velkých barevných rozdílů, různá intenzita osvětlení. Práce se věnuje ověření Grassmannova zákona aditivity pro tento experiment při všech zvolených intenzitách osvětlení a zda platí také Stevens-Huntův efekt. Dále práce obsahuje popis a výsledky všech zvolených experimentů, kde data byla získána subjektivním vizuálním hodnocením barevných vzorků připravených v německém BAM v Berlíně. Barevné diference byly také získány a spočítány objektivním měřením pomocí spektrofotometru Datacolor. K výpočtům byly použity vybrané rovnice pro barevné rozdíly - CIELAB, CIE2000, CMC (c:l) a CIE CAM 02 a následně byla určena vhodnost jejich použití pro velké barevné diference.
Description
68 s., 86 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
light, colour vision, eyes, světlo, barevné vidění, oči
Citation
ISSN
ISBN