Učení zážitkem v mimoškolním vzdělávání pomocí moderní didaktické metody Carousel spolu v galerijní animaci

Title Alternative:Learning through experience in after-school education using the Carousel method and art gallery animation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá galerijní animací a tvorbou vzdělávacího programu pro Oblastní galerii v Liberci. Program je určen žákům základních škol a gymnáziím. Cílem práce bylo vymyslet a vytvořit metodickou koncepci pro Oblastní galerii v Liberci. Program se zaměřuje na získávání nových znalostí o umění českých malířů 20. století a osvojování nových malířských technik. Práce je rozdělena do tří částí. V Teoretické části se zabývám teorií o daném tématu. Druhá část je nazvaná Praktická část a zde je popsaný můj program ? animace. V poslední části, Výzkumné části, naleznete vyhodnocení programu ? animace. V přílohách poté najdete přiloženou fotodokumentaci, dotazník, plakátek a přepis rozhovoru. Klíčová
Description
46 s., 14 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
educational programs, out-of-school education, vzdělávací programy, mimoškolní vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN