Reprodukovateľnosť vyfarbenia na viskózovej striži s vyhodnotením odchýliek v odtieni pomocou objektívneho merania farebnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN