Rekonvalescence po plastice zkříženého vazu

Title Alternative:Anterior cruciate ligament post reconstruction recovery
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo sestavení cvičebního programu pro individuální cvičení po plastice předního zkříženého vazu.Abychom dosáhli co nejlepších výsledků po plastické operaci předního zkříženého vazu, je důležité pochopit základní anatomické a fyziologické faktory, které ovlivňují hojení a funkčnost operovaného kloubu. Zaměřila jsem se na rekonvalescenci po plastice předního zkříženého vazu v koleni. Jako výzkumnou metodu jsem provedla řízený rozhovor s rekreačním a vrcholovým sportovcem. Jejich rekonvalescenci jsem porovnala a na základě jejich rekonvalescence jsem sestavila vhodný cvičební program pro individuální cvičení, který jsem při své rekonvalescenci měla možnost aplikovat sama na sobě.
The goal of this bachelor thesis has been building an exercise program for individual exercises after surgery of the anterior cruciate ligament.To reach the best results after surgery of anterior cruciate ligament, there is necessary to understand basic anatomic and physiology factors which affect healing and function of the knee after surgery. I have focused on the convalescence after reconstruction of anterior cruciate ligament in the knee.For my research, I used a controlled interview with recreation sportsman and professional sportsman. I compared their convalescences and based on this research I have built an ideal exercise program for the individual exercises, which I had the opportunity to apply to myself during my own convalescence.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN