Alternativní metoda hodnocení mačkavosti textilií bezdotykovou metodou

Title Alternative:Alternative method of evaluation the crumpling of textiles by untouchable method
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat metodu pro hodnocení mačkavosti na laserovém měřícím přístroji. Teoretická část se zabývá měřením a hodnocením drsnosti ve strojírenství a mačkavosti v textilním průmyslu dle platných norem. Z parametrů drsnosti vychází i navržená metoda, která byla aplikovaná na hodnocení mačkavosti - experimentální část. Dále bylo použito měření na dutém válci dle platné normy pro zhodnocení a porovnání výsledků s navrženou metodou.
The aim of this bachelor thesis is to suggest and realize the method for evaluation of crumpling at laser measurement device. Theoretical part drala with measurement and evaluation of roughness at engineering and crumpling at textile industry according to valid standards. The suggested method which was applied on evaluation of crumpling deduces from the evaluation of roughness. Further there was used the measurement on hollow cylinder according to the valid standard for evaluation and comparison of results with suggested method.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN