Vliv složení a způsobu prošití na termofyziologické vlastnosti vybraných přikrývek

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá termofyziologickým komfortem přikrývek na spaní dodané od firmy 2G Lipov. Cílem práce je zjistit a vyhodnotit vliv prošití na přikrývky, které fixuje jejich výplně. Teoretická část práce je zaměřena na všeobecné informace týkající se komfortu a testovaného materiálu a praktická část se týká měření provedených na přístrojích Alambeta, Permetest a FX3300, která jsou završena vyhodnocením jejich výsledků, za pomoci grafů s regresními křivkami.
This bachelor thesis main focus is thermophysiological comfort of sleeping blankets supplied by 2G Lipov. Aim of the work is to find out and evaluate the effect of stitching on the blankets. The theoretical part is focused on general information regarding comfort and the practical part relates to measurements made on Alambeta, Permetest and FX3300 devices, and is finished by evaluation of the results, using charts with regression curves.
Description
Subject(s)
Komfort, přikrývka, prošití, prodyšnost, paropropustnost, tepelný odpor, tepelná jímavost, Comfort, blanket, stitching, breathability, vapor permeability, thermal resistance, heat recover
Citation
ISSN
ISBN