Hodnocení omaku sypkovin

Title Alternative:Total Hand Value of Bed Tickings
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je přehledem způsobů a přístupů k hodnocení omaku sypkovin, technických textilií. Analyzuje metodu subjektivního hodnocení omaku a je doplňována teoretickým a praktickým využitím senzorické analýzy, subjektivní metody, která hodnotí omak na základě psychofyzikálních vjemů. Subjektivní hodnocení bylo provedené pomocí panelu respondentů, neodborníků. Ti byli požádáni o zapojení se do výzkumu a přispěli tak k dobře reprodukovatelným výsledkům. Dále je v práci uveden postup predikce subjektivního omaku na základě objektivně měřitelných charakteristik textilií s využitím systému KES. Získané hodnoty predikovaného omaku jsou v experimentální části práce porovnávány s hodnocením subjektivním. Závěrečná část práce je věnována vytvořenému regresnímu modelu predikční rovnice, který stanovuje výsledný omak sypkovin.
The diploma work is a summary of methods and approaches to the total hand value of the bed tickings, the technical textiles. Diploma work analyzes different methods of hand sensations and is fullfiled to theoretical and practical useful of sensorical analysis, the subjective method, which is based on the psychophysical percepts. The subjective method is accompained to an evaluators who were asked to help the research. The valuations were used to reproduce the results of total hand value of tickings. The second part of diploma work is contributed to an objective measurement, measured by the KES system. The final results are compared with the results from the subjective method. The final part of this work talks about regression equitation model which determine the total hand value of bed tickings.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 53
Subject(s)
sypkovina, omak, subjektivní hodnocení omaku, predikce omaku, bed ticking, hand value, subjective evaluation of fabric hand, total hand value predicition
Citation
ISSN
ISBN