Pachatelé majetkové trestné činnosti

Title Alternative:Offenders of Property Delinquency
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work was concentrated with the differentiation of trespassers who committed property crimes during 2008 in the province of the District headquarters of the police of the Czech Republic of that time. The theoretical part dealt with definying of the basic terms connecting with the criminality and its prevention. Generally it was written about property crimes with emphasizing of the burglary. The practical part was concentrated with collecting, the analysis and the resulting presentation of dates in order to verify and compare the main premises of this work. At the end of the work there was a space to value the given results and outline their possible contribution for the practice. The work was finished with suggested measures.
Bakalářská práce byla zaměřena na rozlišení osob pachatelů, kteří se dopustili majetkové trestné činnosti v průběhu roku 2008, v působnosti tehdejšího Okresního ředitelství Policie České republiky v Kutné Hoře. Práce samotná je členěna do dvou částí. Teoretická část se zabývala vymezením základních pojmů souvisejících s trestnou činností i její prevencí. V obecné rovině bylo pojednáno o majetkové trestné činnosti, přičemž pozornost se blíže obrátila k trestnému činu krádež, kterého se pachatel dopustil vloupáním. Praktická část byla zaměřena na sběr, analýzu a následnou prezentaci dat za účelem ověření a porovnání hlavních předpokladů této práce. V samotném závěru byl ponechán prostor pro zhodnocení dosažených výsledků a nastínění jejich možného přínosu pro praxi. Vše uzavřela navrhovaná opatření.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD-R; rozsah: 59 s.
Subject(s)
crime, trespasser, burglary, property, criminal behaviour, criminality, prevention against criminality, trestný čin, pachatel trestného činu, krádež, majetek, kriminální jednání, kriminalita, prevence kriminality
Citation
ISSN
ISBN