Pojetí člověka v kontextu humanitní psychologie

Title Alternative:The Interpretation of a Man in the Context of Humanistic Psychology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor's thesis deals with the interpretation of a man in the context of humanistic psychology. This psychological field has been compared with the psychology of behaviourism and its main characteristics were introduced and put into the contrast with some other psychologically focused thoughts. There are some specifically chosen ways of thinking described in the first part of the thesis that were typical for pre-scientific period of psychology.
Bakalářská práce se zabývá pojetím člověka v kontextu humanitní psychologie. Toto psychologické zaměření je v práci porovnáno s psychologií behavioristickou a jeho hlavní znaky jsou představeny a položeny do kontrastu s některými ostatními psychologickými směry. V první části díla jsou popsané některé myšlenkové směry předvědeckého období psychologie.
Description
katedra: KFL; přílohy: 1 CD; rozsah: 57 stran
Subject(s)
humanistic psychology, behaviourism, pre-scientific period of psychology, psychagogia, human behaviour, psychology, s-r theory, black box theory, human-focused psychology, plato, sokrates, watson, wundt, maslow, rogers, fromm, humanitní psychologie, behaviorismus, předvědecké období psychologie, psychagogia, lidské chování, psychologie, s-r teorie, teorie černé skříňky, na člověka zaměřená psychologie, platón, sókratés, watson, wundt, maslow, rogers, fromm
Citation
ISSN
ISBN