Analýza rizik neživotního pojištění se zaměřením na rizika zemědělského podniku

Title Alternative:Analysis of non-life insurance risks focused on farming business
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is focused on risks which most threaten the agricultural production. The aim of thesis is using the theoretical knowledge and demonstrates them to the practical example of farming business and its insurance. Part of the thesis is description of the contemporary situation and future evolution of agricultural insurance in the Czech Republic and also there is mentioned the actual situation of agricultural insurance in the European Union.
Diplomová práce je zaměřena na rizika, která nejvíce ohrožují zemědělskou výrobu. Cílem předkládané práce je především využít teoretických znalostí na konkrétním příkladu zemědělského podniku a jeho pojištění. Součástí práce je dále zhodnocení současného stavu a budoucího vývoje zemědělského pojištění v České republice s nástinem aktuální situace zemědělského pojištění v Evropské unii.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 74 s., 25 s. příloh
Subject(s)
risks, non-life insurance, insurance company, insured amount, insurance contract, insurance payment, agricultural insurance, crop insurance, livestock insurance, subsidies, agricultural production, rizika, neživotní pojištění, pojišťovna, pojistná částka, pojistná smlouva, pojistné plnění, zemědělské pojištění, pojištění plodin, pojištění hospodářských zvířat, dotace, zemědělská produkce
Citation
ISSN
ISBN