Anonymní portrét - oděvní kolekce

Title Alternative:ANONYMOUS PORTRAIT - Fashion collection
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Prvním podnětem mé bakalářské práce se stali lidé a jejich temperament. Výtvarně jsem propojila mimiku obličeje s oděvem. Individuální výrazy, či psychologii různých typů lidí jsem přetvářela do jednotlivých modelů se sportovními prvky, formou sublimačního tisku. Kresby a malby se staly podkladem pro tvorbu výrazově odlišných bund a dalších součástí kolekce. Teoretická část je věnována významu portrétu v jednotlivých historických obdobích a použití různých malířských a grafických technik. Aplikace a historie sublimačního tisku je blíže popsána v praktické části. Přílohy obsahují návrhy jednotlivých portrétů připravené k tisku. Dále inspirační návrhy oděvů a obměny použití daných portrétů.
Artistically, I'm linking facial expressions with the garment. I made use of the individual expressions, or the psychology of different types of people into each model with sports elements, through sublimation printing. Drawings and paintings became the basis for the creation of different jackets and other components of the collection. The theoretical part is devoted to the importance of the portrait, in different historical periods, and hence the use of various painting and graphic techniques. Applications and history of sublimation printing is in detail described in the practical part. Attachments include proposals for individual portraits, which are ready to print.Then we can see the inspirational outfits and use variations of the portraits.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 83 s
Subject(s)
portrét, kresba, malba, výraz, oděvní kolekce, sublimační tisk, portrait, drawing, painting, expression, fashion collection, sublime printing
Citation
ISSN
ISBN