Fenomén bezdomovectví jako existence mladých lidí

Title Alternative:Homelessness as the Existence of Young People
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdomovectví u mladých lidí a skládá se z teoretické a empirické části.Teoretická část je věnována popisu, charakteru bezdomovectví mladých lidí v komparaci dvou skupin bezdomovců. Skupiny jsou vymezeny věkovým faktorem. Dále se práce zabývá základními pojmy, příčinami a faktory bezdomovectví, na které je nahlíženo zrůzných úhlů pohledu a to především sociologického, psychologického a kriminologického.Empirická část je věnována výzkumnému šetření, které je zaměřeno na zjištění příčin sociálního vyloučení mladých lidí nebo naopak motivace ke změně jejich postavení ve společnosti.
The Bachelor thesis deals with the issue of homelessness among young people and consists of a theoretical and an empirical part.The theoretical part is devoted to the description, the nature of homelessness among young people in the comparison of two groups of homeless people. Groups are defined by the age factor. Furthermore, the work deals with the basic concepts, causes and factors of homelessness, which are seen from different points of view, mainly sociological, psychological and criminological.The empirical part of the research is devoted to the investigation, which is focused on the identification of the causes of social exclusion of young people or, on the contrary, the motivation tochange their position in the society.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN