Ověření vzájemného vztahu mezi anizotropií mačkavosti a splývavosti plošných textilií

Title Alternative:The verification of reciprocal relations between the anisotropy of the creasing and the drapeability of textile fabrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na anizotropii mačkavosti a splývavosti plošných textilií. Teoretická část vysvětluje pojmy a metody řešení dané problematiky. Praktická část se zabývá hodnocením testovaných materiálů na daných zařízeních, výsledky měření a vyhodnocení. Mačkavost plošných textilií byla realizována novou inovovanou metodou měření úhlu zotavení pomocí web kamery. Vzniklé snímky byly vyhodnocovány v programu Nis Elements AR. Metoda měření splývavosti plošných textilií byla hodnocena obrazovou analýzou a speciálním programem LUCIA.
This Bachelor thesis focuses on the anisotropy of the creasing property and the drapeability of textile fabrics. The theoretical part introduces terms and methods of this field. The practical part deals with the evaluation of tested materials, the results of measurements and their final interpretation. The creasing property of textile fabrics was realized by the new innovated method of the measurements of the angle of recovery with the assistance of webcam. The pictures have been evaluated in Nis Elements AR. The method of drapeability has been evaluated by image analysis and the special program LUCIA.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 57 s. (59 601)
Subject(s)
anizotropie zotavení textilie, mačkavost, splývavost, úhel zotavení, obrazová analýza, the anisotropy of textile recovery, creasing property, drapeability, the angle of recovery, image analysis
Citation
ISSN
ISBN