Zavádění IS v ZAT a.s. v Příbrami s důrazem na řízení lidských zdrojů

Title Alternative:Implementation of IS in ZAT Pribram focused on human resouces management
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá úlohou uživatele v procesu Implementace informačního systému. V úvodu práce je popsán podnik ZAT a.s. Příbram, informační zabezpečení tohoto podniku a také informační systém WAk 3.0, který se v tomto podniku zaváděl a je upgradem stávajícího systému. V teoretické části je popsána metodika vývoje IS a podrobněji rozebrány fáze Implementace a zavádění IS. Praktická část obsahuje problematiku školení správců a uživatelů, zjištění úrovně jejich znalostí, rozdělení pro účel zaškolení a je zde navrhnut plán školení uživatelů, který je nedílnou součástí procesu zavádění a implementace informačního systému.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN