Působení Světové obchodní organizace v podmínkách současného světa

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce Působení Světové obchodní organizace v podmínkách současného světa se zabývá veškerou činností této organizace. Zejména pak úpravou jednotlivých dohod tvořících nejen systém WTO, ale také právní základ pravidel mezinárodního obchodu. Tento obchod byl díky činnosti WTO značně uvolněn, a proto se WTO stává nejdůležitější organizací zabývající se mezinárodním obchodem. Tato instituce má jednu z největších členských základen a oproti jiným mezinárodním organizacím je o všech předmětech jednání rozhodováno jen na základě konsenzu. To znamená rozhodování na principu vzájemného souhlasu všech členských států s danou věcí. Světová obchodní organizace je mezinárodní organizace, jejímž cílem je s pomocí ustanovených dohod dosáhnout liberalizace světového obchodu.
This Bachelor thesis called Functioning of the World Trade Organization in Conditions of Current World deals with the whole activities of this organization. Primarily, it covers modification of individual agreements, which form not only the system of WTO, but also give the legal ground-rules for international commerce. This trade has been highly relaxed thanks to the WTO's work, and therefore the WTO is becoming the most important organization dealing with international trade. This institution has one of the biggest membership base. In comparison with other international organizations, each decisions are made by consensus. It means that every member must agree with a definite point. The World Trade Organization is an international organization with a goal of liberalization of world trade thanks to the established agreements.
Description
Subject(s)
Světová obchodní organizace, mezinárodní obchod, Orgán pro řešení sporů, liberalizace, The World Trade Organization, international trade, Disputes Settlement Body, deregulation
Citation
ISSN
ISBN