Kanoistická disciplína rodeo na divoké vodě

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je charakteristika sportovní kanoistické disciplíny rodea na divoké vodě z hlediska technické přípravy a metodiky. Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřené na charakteristiku a historii rodea na divoké vodě. V třetí části jsou představeny národní a světové asociace zaštiťující soutěže v této kanoistické disciplíně. Předposlední dvě části seznamují čtenáře se základními pojmy whitewater rodea, soutěžními disciplínami, výzbrojí a výstrojí a stručně vysvětlují pravidla rodea na divoké vodě. Poslední kapitola rozebírá techniku a metodiku jízdy na kajaku pro začínající rodeisty. Text bakalářské práce je doplněn 30 obrázky.
The main aim of the bachelor thesis is to characterize the Whitewater Freestyle Canoe Discipline in terms of technical preparation and methodology. The bachelor thesis is divided into six chapters. The first two chapters are focused on the characteristics and history of freestyle kayaking. In the third part, the national and world associations shielding competition in this canoe discipline are presented. The penultimate two parts introduce readers to the basic concepts of freestyle kayaking, competition disciplines, equipment, and brief explanation of the rules of freestyle kayaking. The last chapter discusses the technique and methodology of kayaking for beginner freestylers. The bachelor thesis is supplemented with 30 pictures.
Description
Subject(s)
Rodeo na divoké vodě, kanoistická disciplína, historie, národní a světové organizace, freestyle kayaking, metodika jízdy, Freestyle kayaking, canoe discipline, history, national and international organizations, methodology of kayaking
Citation
ISSN
ISBN