Vývoj speciálních elektrostaticky zvlákněných scaffoldů s využitím uhlíkových nanotrubic

Title Alternative:Developement of special electrospun scaffolds with the use of carbon nanotubes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is focused on special nanofibrous (electrospun) scaffolds production with the use of carbon nanotubes for possible future usage in nerve tissue reconstruction. The fibrous material should be stood well by the biological enviroment where it will be applied along with the fact it should be able to decay without creating toxical products. Embed carbon nanotubes ensure scaffolds' conductivity. Two types of electrospinning procedures are used in the thesis - from free surface and from jet. Final scaffolds are analyzed with direction rose and Raman Spectroscopy.
Diplomová práce se věnuje výrobě speciálních nanovlákenných (elektrostaticky zvlákněných) scaffoldů s využitím uhlíkových nanotrubic pro možné budoucí použití při rekonstrukci nervové tkáně. Vlákenný materiál by měl být dobře snášen biologickým prostředím, ve kterém bude aplikován, a zároveň by měl být schopný rozkladu bez vzniku toxických látek. Zakombinované uhlíkové nanotrubice zajišťují vodivost scaffoldů. V diplomové práci jsou použité dva druhy elektrostatického zvlákňování - z volné hladiny a z trysky. Výsledné scaffoldy jsou vyhodnoceny pomocí směrové růžice a Ramanovy spektroskopie.
Description
katedra: KNT; rozsah: 110 s. + II s. (156 472 znaků)
Subject(s)
scaffold, carbon nanotubes, polycaprolactone, electrospinning, tissue engineering, nerve tissue, scaffold, uhlíkové nanotrubice, polykaprolakton, elektrostatické zvlákňování, tkáňové inženýrství, nervová tkáň
Citation
ISSN
ISBN