Černonožský motiv v žakárské tkanině

Abstract
Bakalářská práce vychází ze vzorů historických událostí indiánského kmene Černonožců žijících v Kanadě. V historii kmen zaznamenával důležité události pomocí jednoduchých symbolů. Podstatou práce je přetvoření symbolů z vybraných historických událostí na vzory nové a moderní. Cílem bakalářské práce je nově vytvořené vzory zkombinovat a propojit tak, aby dohromady vytvářely ucelený a příjemný dezén, který je dále zpracován v technologii tkaní. Konkrétně v žakárské dvojútkové tkanině jako přikrývka doplněná vzorníkem všech navržených motivů.
The bachelor thesis is based on models of historical events of the Blackfoot Indian tribe living in Canada. In history, the tribe recorded important events using simple symbols. The essence of the work is the transformation of symbols from selected historical events into new and modern patterns. The aim of the bachelor's thesis is to combine and connect the newly created patterns so that together they create a comprehensive and pleasant pattern, which is further processed in weaving technology. Specifically in the jacquard double-woven fabric as a blanket supplemented by a swatch of all proposed motifs.
Description
Subject(s)
Tkanina, Černonožci, historické události, žakárský stroj tkací, dvojútková tkanina, přikrývka, Woven fabric, Blackfoot tribe, Historical events, jacquard weaving machine, double-woven fabric, blanket
Citation
ISSN
ISBN