Výstavy německo-českého výtvarného umění v Liberci mezi roky 1937-1945

Title Alternative:Czech-German art exhibitions in Liberec beetwen the years 1937-1945
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the Czech-german art exhibitions, which took place in Liberec between the years 1937 - 1945. The Metznerbund Association, which existed in the capitol of the Reichsgau Sudetenland, was involved in exhibition activities of Liberec. Four main areas, that served for exhibitions were: Industrial Museum in Liberec, Liberec exhibition markets, the Danube Palace and the exhibition hall of Metznerbund. Primary part of dissertation does address exhibitions themselves and is formed by breakdown of exhibitions based on information from historical press or catalogues, if published. Technological and thematical representation is researched based on sources and is evaluated in the conclusion of dissertation. The overall objective is to map the Czech-German art exhibitions in Liberec in the years 1937 - 1945 and research of their presentation in the historical press.
Námětem práce jsou výstavy česko-německého výtvarného umění, které se konaly v Liberci v letech 1937 - 1945. V té době existoval v hlavním městě říšské župy Sudety spolek Metznerbund, který se podílel na liberecké výstavní činnosti. Pro samotné výstavy sloužily čtyři základní prostory: průmyslové muzeum v Liberci, liberecké výstavní trhy, palác Dunaj a výstavní hala Metznerbundu. Samotnými výstavami se zabývá hlavní část práce, kterou tvoří rozbor výstav na základě informací z dobového periodického tisku, či katalogů, pokud byly vydány. Na základě pramenů je posléze zkoumáno technologické a tematické zastoupení na jednotlivých výstavách, které je zhodnoceno v závěru práce. Celkovým cílem je zmapování česko-německých výstav výtvarného umění v Liberci v letech 1937 - 1945 a výzkum jejich prezentace v libereckém dobovém tisku.
Description
katedra: KHI; přílohy: CD ROM; rozsah: 71 s. (115642 znaků) + 13 s.
Subject(s)
exhibitions, art, liberec, the world war ii, metznerbund, czech germans, propaganda, national-socialism, výstavy, výtvarné umění, liberec, druhá světová válka, metnerbund, čeští němci, propaganda, nacionální socialismus
Citation
ISSN
ISBN