Kantova morální filosofie - kategorický imperativ

Abstract
Bakalářská práce se zabývá morální filosofií Immanuela Kanta, blíže pak kategorickým imperativem a jeho vybranými interpretacemi. V první části práce se věnuje Kantově morální filosofii v obecné rovině. Druhá část je zaměřena přímo na pojem kategorického imperativu a jeho vybrané interpretace. Třetí část je zaměřena na kritiku a rozbor problematických míst kategorického imperativu vybranými autory.
The bachelor thesis is focused on the moral philosophy of Immanuel Kant, more specifically on his theory of the categorical imperative and it's chosen interpretations. The first part deals with Kant's moral philosophy in general. The second part is focused on the concept of the categorical imperative and it's chosen interpretations. The third part deals with criticism and analysis of issues in the theory of the categorical imperative by selected authors.
Description
Subject(s)
etika, filosofie, Immanuel Kant, kategorický imperativ, morálka, morální filosofie, categorical imperative, ethics, Immanuel Kant, moral philosophy, morality, philosophy
Citation
ISSN
ISBN