Problematika drogově závislých

Title Alternative:Problems of Drug Addicts
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with problems with drug addicted people. The aim is to determine and describe obstacles which drug addicts have while being treated with methadone in Ústí nad Labem and while trying to get back among general public. The given assumption is that at least 80 % of responders is unemployed. The thesis consists of the theoretical and practical part. In the theoretical part there are the basic aspects of the drug issue and the therapy of substitution described on the basis of technical literature and other sources. In the practical part the results of questionnaire are presented. 60 responders took part in the questionnaire. The results did not prove the main assumption. The results showed that responders with only basic education can have problems finding jobs. On behalf of the results we suggested steps that follow the medical treatment in the field of social-activation services. The main contribution of the thesis is to examine whether the methadone treatment works in practice.
Bakalářská práce se zabývala problematikou drogově závislých jedinců. Jejím cílem bylo zjistit a popsat překážky drogově závislých jedinců, zařazenýchdo metadonového léčebného programu v Ústí nad Labem, při návratu do většinové společnosti. Současně byl stanoven hlavní předpoklad, že minimálně 80 % respondentů je dlouhodobě nezaměstnaných. Bakalářskou práci tvořila teoretická a praktická část.Za pomoci studia odborné literatury a dalších zdrojů byla teoretická část věnována primárním aspektům drogové problematiky a substituční terapii. Praktická část prezentovala výsledky provedeného dotazníkového průzkumu, kterého se zúčastnilo60 dotazovaných respondentů daného léčebného programu. Výsledky průzkumu nepotvrdily hlavní předpoklad. Zároveň ukázaly, že výraznou překážkou může být zaměstnatelnost pro ty respondenty, kteří získali základní vzdělání. Na základě zjištění jsme navrhli konkrétní opatření, která navazují na farmakologickou léčbu v oblasti sociálně aktivizačních služeb. Největším přínosem bakalářské práce je ověření funkčnosti metadonového léčebného programu v praxi.
Description
katedra: KSS; přílohy: Zařazení klienta do programu metadonové substituce, terapeutická smlouva, informovaný souhlas pacienta, informace pro pacienta, podmínky metadonového substitučního programu, zařízení v ČR poskytující substituční léčbu metadonem, přehled věznic ČR poskytující substituční léčbu, nestandardizovaný dotazník, seznam grafů a tabulek, CD.; rozsah: 80 s.
Subject(s)
withdrawal symptoms, flashback, methadone treatment, substitution, addiction syndrome, relapse, abstinenční syndrom, abúzus, flashback, metadon, relaps, substituce, syndrom závislosti
Citation
ISSN
ISBN