Elektrostatické zvlákňování polymerních směsí s obsahem biodegradabilní komponenty

Title Alternative:Electrostatic spinning of polymer blends containing biodegradable component
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce bylo připravení nanovlákenné vrstvy směsi polyamidu 6/chitosanu prosté defektů za použití jediného rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel s co nejvyšším obsahem chitosanu. Roztoky polymerů byly zvlákňovány pomocí zařízení pro elektrostatické zvlákňování z tyčky ? volné hladiny polymeru. Proces elektrostatického zvlákňování byl ovlivňován použitými rozpouštědly, obsahem chitosanu, aditivy snižující povrchové napětí a zvyšující vodivost, a podmínkami okolního prostředí. Morfologie vrstev byla zkoumána pomocí SEM rastrovacího mikroskopu, který prokázal vznik nanovlákenných vrstev. Vznik mezivazebných interakcí mezi polymerními řetězci polyamidu 6 a chitosanu byl ověřen pomocí infračervené spektroskopie.
The objective of this study was preparing nanofiber mixture layer of polyamide 6/chitosanu without defects using a single solvent or solvent mixtures with the highest content of chitosan. Polymer solutions were spin by using a device for electrospinning from rod-shaped electrode - free surface of the polymer. Electrospinning process was influenced by the solvents used, chitosan content, additives that lower the surface tension and increasing conductivity, and environmental conditions. The morphology of films was investigated by SEM scanning microscope, which showed the creation of nanofiber layers. The existence of interactions between polymer chains of chitosan and polyamide 6 was verified by infrared spectroscopy.
Description
katedra: NTI; rozsah: 50
Subject(s)
polymer blends, biodegradability, chitosan, polyamide 6, electrospinning, polymerní směsi, biodegradabilita, chitosan, polyamid 6, elektrostatické zvlákňování
Citation
ISSN
ISBN