Nanovlákna s magnetickými vlastnostmi

dc.contributorLukáš David, prof. RNDr. CSc.
dc.contributor.advisorGrégr Jan, Ing.
dc.contributor.authorHavlíček, Karel
dc.contributor.otherSkolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 56823 Kuželová Košťáková Eva, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63094 Hrazdíra Tomáš
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-15
dc.date.defense2015-06-16
dc.date.submitted2013-10-10
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl vysvětlit a dokázat možnost přípravy nanovláken se specifickými magnetickými vlastnostmi. Teoretická část je zaměřena především na vysvětlení obecných pojmů spojených s přípravou, vlastnostmi a analýzou nanočástic, nanovláken a jejich nanokompozitů. Na základě informací z této sekce lze plně porozumět praktickým záležitostem, které jsou shrnuty v další části.Praktická část obsahuje všechny laboratorní postupy využité v této práci a zaměřuje se hlavně na různé způsoby přípravy magnetických nanovláken a jejich charakterizaci, která je nezbytná pro pochopení vzniklých produktů. V závěrečné části jsou pak diskutovány výsledky celé práce a možné využití pro další účely.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to explain and demonstrate the possibility to prepare nanofibers with specific magnetic properties.The theoretical part is focused on explaining the general concepts associated with the preparation, properties and analysis of nanoparticles, nanofibers and their nanocomposites. Based on information from this section we can fully understand the practical matters, which are summarized in the next section.Practical part contains all laboratory procedures used in this work and focuses mainly on the different ways of preparing magnetic nanofibres and their characterization, which is necessary for understanding the resulting product. The final section discusses the results of this thesis and possible use for other purposes.en
dc.description.mark
dc.format71 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 2 1 ROM 1 ROM 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25456
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegin*arab* item Ayyappan, S., John Philip, a Baldev Raj. A facile method to control the size and magnetic properties of CoFe2O4 nanoparticles. Materials Chemistry and Physics 115, červen 2009, 712717. item Ju, Young-Wan, Jae-Hyun Park, Hong-Ryun Jung, Sung-June Cho, a Wan-Jin Lee. Fabrication and characterization of cobalt ferrite (CoFe2O4) nanofibers by electrospinning. Materials Science and Engineering: B 147, leden 2008, 712. item Pablico-Lansigan, Michele H., Shu F. Situ, a Anna Cristina S. Samia. Magnetic particle imaging: advancements and perspectives for real-time in vivo monitoring and image-guided therapy. Nanoscale 5, 2013, 4040. end*arab*
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectNanočásticecs
dc.subjectferitycs
dc.subjectmagnetická nanovláknacs
dc.subjectelektrostatické zvlákňovánícs
dc.subjectkompozitycs
dc.subjectNanoparticlesen
dc.subjectferritesen
dc.subjectmagnetic nanofibersen
dc.subjectelectrostatic spinningen
dc.subjectcompositesen
dc.subject.verbisnanocompositesen
dc.titleNanovlákna s magnetickými vlastnostmics
dc.titleNanofibers with magnetic propertiesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineNA
local.degree.programmeNanotechnologie
local.degree.programmeabbreviationB3942
local.department.abbreviationKCH
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.stag30848
local.identifier.verbiskpw06485553
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:43cs
local.verbis.studijniprogramKCH Nanotechnologie/Nanomateriálycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP2015_K.HAVLICEK_NANOVLAKNA_S_MAGNETICKYMI_VLASTNOSTMI.pdf
Size:
7.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bphavlicekposudekskolitel.pdf
Size:
848.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bphavlicekposudekoponent.pdf
Size:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
havlicek_obh.pdf
Size:
749.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP