HEZKY PŘI RUCE, aneb funkční doplněk

Title Alternative:READY AT HAND OR FUNCTIONAL ACCESSORY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Snad každý člověk si během svého života okolo sebe střádá různé předměty. Splňují převážně dvě funkce. Jsou to buď zdobné předměty, bez kterých se lze obejít, nebo pomůcky, které se stávají nedílnou součástí života. Tato práce se zabývá funkčním doplňkem, který spojuje tyto dvě kritéria dohromady. Je to doplněk, který zdobí, ale zároveň může nahradit funkci běžně užívaného předmětu - brýlí. Vytvořená řada šperků plní větším dílem zdobnou funkci. Sada pouzder je určená do zavazadla, či kapsy a jejich funkce je větším dílem účelová. Obojí je stále {\clqq}hezky při ruce``.
Perhaps everybody is collecting a various things. They have mainly two functions. Things are decorative subjects, without them we can easy live or tools what are daily necessary for us. This work is consider by functional accessory which connects this two criteria together. It is an accessory what is decorative and can supply function of daily used thing - glasses. Created line of jewels has mainly decorative function. Set of cases is intended into a bag or pocket and they are majority functional. Both still {\clqq}ready at hand``.
Description
katedra: KDE; rozsah: 28 s., 7 s. obr. příloh
Subject(s)
funkční doplněk, oko, optika, plastová čočka, šperk, pouzdro, functional accessory, eye, optics, plastic lens, jewel, case
Citation
ISSN
ISBN