Postupy ověřování účetní závěrky auditorem

Title Alternative:The procedures used by auditors during the verification of financial statoments
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce se zabývá postupy ověřování účetní závěrky auditorem v konkrétní účetní jednotce. jejím cílem je vytvořit vlastní návrh auditu pro vybranou účetní jednotku při respektování právní úpravy auditu a auditorských směrnic, vydaných Komorou auditorů České republiky. Audit je disciplína, pomocí níž nezávislá a kompetentní osoba ověřuje přesnost a pravdivost účetních inforamcí s cílem zvýšit věrohodnost účetní závěrky a výroční zprávy. Teoretická část práce obsahuje program a plán auditu účetní závěrky a vychází ze zákonné úpravy auditu v České republice a auditorských směrnic a postupů.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN