Dítě s Downovým syndromem v prostředí mateřské školy

Title Alternative:A child with Down´s syndrome in the enviroment of nursey school
dc.contributor.advisorCutychová, Hana
dc.contributor.authorKulhánková, Hana
dc.date2008
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2008-04-30
dc.date.defense2008-06-10
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2007-02-23
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 76 s. 10 s. přílohcs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou dětí s Downovým syndromem v mateřské škole. Cílem bylo komplexní hodnocení dítěte se zaměřením na specifika řečového vývoje a zlepšení komunikačních dovedností, vycházející z potřeby zmapovat jejich úroveň. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Část teoretická, která vysvětlovala za pomoci zpracování a prezentace odborných zdrojů pojmy mentální retardace, integrace, vzdělání, diagnostika, Downův syndrom a historie jeho vzniku. Popsala příčiny, odlišnosti ve fyziognomii, pozici dítěte v rodině i v mateřské škole. Praktická část se zabývala úrovní hodnocení komunikačních dovedností dítěte s Downovým syndromem, včetně sledovaných oblastí. Průzkum byl prováděn studiem spisové dokumentace 6 dětí a jejich pozorováním. Pomocí dotazníků zjišťoval úroveň znalostí 18 učitelek mateřských škol o této problematice. Za největší přínos práce lze považovat podrobné zmapování úrovně hodnocení komunikačních dovedností, vybraných oblastí a možnostmi jejich zlepšení. Opodstatnění speciální pedagogické péče v mateřské škole a důležitost individuálního vzdělávacího plánu.cs
dc.description.abstractThe bachelor work dealt with the problematics of children with Down´s syndrome at nursery school. A complex evaluating of a child with intention on the specifics of speech development and improving communication skills - going out of the need of charting their standart was the goal. The work was created by two fundamental domains. The theoretical part explained - with the help of compling and presentation of professional resources - the items of mental retardation, integration, education, diagnosing, Down´s syndrome and the history of its start. It described the causes, differences in physiognomy , position of a child in the family and at nursery school. The practical part dealt with the level of evaluating the communication skills of a child with Down´s syndrome , including the observed branches. Reserch was pursued by studying paper documents and by observing of 6 children. With the help of a questionaire, it investigated the standart of knowledges of this problematics on 18 nursery school teachers. A detailed charting of the level of evaluating the communication skills, exqusite branches and the possibilities of their improvements, giving substance to special pedagogical care at nursery school and the importance of individual education plan can be claimed the main contribution of this work.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6238
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectdownův syndromcs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectindividuální výchovně vzdělávací pláncs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectkomplexní péčecs
dc.subjectkomunikační dovednostics
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectmotorikacs
dc.subjectpostoje společnostics
dc.subjectpříčinycs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectsebeobsluhacs
dc.subjectspecifika řečového vývojecs
dc.subjectučitelkacs
dc.subjectvýchovacs
dc.subjectvýznam speciálně pedagogické péčecs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectdiagnosingen
dc.subjectchilden
dc.subjectdown´s syndromeen
dc.subjectevaluatingen
dc.subjectindividual education planen
dc.subjectintergrationen
dc.subjectcomplex careen
dc.subjectcommunication skillsen
dc.subjectnursery schoolen
dc.subjectmotorityen
dc.subjectsociety attitudesen
dc.subjectcausesen
dc.subjectfamilyen
dc.subjectselfserviceen
dc.subjectspecifics of speech developmenten
dc.subjectteacheren
dc.subjectupbringingen
dc.subjectimportance of special pedagogical careen
dc.subjecteducationen
dc.subject.verbisDown syndromeen
dc.titleDítě s Downovým syndromem v prostředí mateřské školycs
dc.title.alternativeA child with Down´s syndrome in the enviroment of nursey schoolen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag14126
local.identifier.verbis364747
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:59:03cs
local.verbis.studijniprogramKSS MŠcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_14126.pdf
Size:
1.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce