Projekt revitalizace brownfields v Libereckém kraji

Title Alternative:Project regeneration of brownfields in Liberec region
dc.contributor.advisorMaršíková, Kateřina
dc.contributor.authorHolubová, Pavla
dc.date2006
dc.date.accessioned2015-04-12
dc.date.available2015-04-12
dc.date.committed2006-05-13
dc.date.defense2006-06-13
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2005-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 78 s., 13 s. příloh.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is to analyze the present state of brownfields in the Czech Republic and to introduce a concrete project in Liberec region. The thesis is divided into several parts. The intro includes a theoretical section which defines what brownfields are, the main types of brownfields, the advantages and disadvantages of brownfields. The second section focuses on native and foreign funding and programs, which is possible to use for regeneration of brownfields. The next section deals with Kateřinské valley which contains a lot of unused, ramshackle buildings. This part also describes the current dismal situation, the SWOT analysis for the Kateřinské valley and there is proposed measures for improving the situation. There is mentioned the examples of successfully regenerated brownfields from the Czech Republic and abroad. The next part is dedicated to a feasibility study. This study has to be elaborated on, if the applicant wants to draw grants for the project using EU funds. The final section includes possible funding of cycle-way.en
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je analýza současného stavu brownfields v České republice a seznámení s konkrétním projektem v rámci Libereckého kraje. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodní, teoretické části je definováno, co je brownfields, hlavní typy brownfields a jejich výhody a nevýhody. Druhá kapitola se zaměřuje na domácí i zahraniční zdroje a programy, kterých je možné při revitalizaci deprimujících zón využít. Následující kapitola se již zabývá seznámením s konkrétní oblastí, Kateřinským údolím, ve kterém se vyskytuje velké množství nevyužívaných, zchátralých objektů. Je zde popsána současná neutěšená situace, vypracována SWOT analýza pro Kateřinské údolí a navrhnuta opatření, kterými by bylo možné zlepšit tuto situaci. Jsou zde zmíněny příklady úspěšně revitalizovaných brownfields v ČR i zahraničí. Další část práce je věnována zpracování studie proveditelnosti. Tato studie musí být vypracována vždy, když chce žadatel využít možnosti čerpat příspěvek na svůj projekt z fondů Evropské unie. V poslední kapitole jsou zobrazeny možnosti zdrojů financování cyklostezky.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/7885
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectbrownfieldsen
dc.subjectregenerationen
dc.subjecteu fundsen
dc.subjectcycle-wayen
dc.subjectkateřinské valleyen
dc.subjectfinancing of cycle-wayen
dc.subjectstructural policyen
dc.subjectbrownfieldscs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectfondy eucs
dc.subjectcyklostezkacs
dc.subjectkateřinské údolícs
dc.subjectfinancování cyklostezkycs
dc.subjectstrukturální politikacs
dc.subject.verbisregenerationen
dc.titleProjekt revitalizace brownfields v Libereckém krajics
dc.title.alternativeProject regeneration of brownfields in Liberec regionen
dc.typeThesis
local.departmentKPEcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag11256
local.identifier.verbis285799
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:02:17cs
local.verbis.studijniprogramKPE PEcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_11256.pdf
Size:
1019.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce