Studium vlastností splétaných lan a šňůr

Title Alternative:Study of natures of braided cords and ropes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with study of natures of braided ropes, a variation in structural and a variation in geometrical parameters as a braid angle in rope and parameters change during the tensile strain. The first part intents on a manufacturing technology and partition of the basic stranding machines. Another part intents on geometric parameters of braided products, rope´s structure modelling and its changes in a dependence on a tensile strain. In the experimental part geometric parameters of particular ropes and their changes in the tensile strain are measured. Further experimental tensibility´s information and model tensibility´s information in a dependence on changing braid angle of a braid are compared. Consequently a relationship of the Poisson´s ratio and the final tensibility of particular ropes was examined.
Diplomová práce se zabývá studiem vlstností splétaných šňůr, změnou struktury a geometrických parametrů při změně úhlu stoupání pramene ve šňůře a změnou parametrů v průběhu tahového namáhání. V první části se zaměřuje na technologii výroby a rozdělení základních splétacích strojů. Další část je zaměřena na geometrické parametry splétaných výrobků, modelování struktury šňůry a její změny v závislosti na tahovém namáhání. V exprimentální části jsou měřeny geometrické parametry jednotlivých šňůr a jejich změny při namáhání v tahu. Dále jsou porovnána experimentální a modelová data tažnosti v závislosti na měnícím se úhlu stoupání pramene. Následně byl zkoumán vztah mezi Poissonovým poměrem a výslednou tažností jednotlivých šňůr.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 61 s., 20 s. obr. příloh
Subject(s)
braided, braid, rope, braid angle, tensile strain, splétání, pramen, šňůra, úhel stoupání, tahové namáhání
Citation
ISSN
ISBN