Návrh softwaru pro vyhodnocování účinnosti filtrace nanovlákenné vrstvy

Title Alternative:Software design for evaluation of nanofibres layer filtration efficiency
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním tématem této práce je popis a seznámení s nanomateriály, jejich výrobou, vlastnostmi a přínosem pro moderní společnost. Jsou zde zmíněna nanovlákna, historický vývoj jejich tvorby a spjatost s Technickou univerzitou Liberec, zejména zásadní průlom v průmyslové výrobě nanovlákenných vrstev. Dále je zde uvedeno použití nanovlákenných materiálů v oblasti filtrů, a je zde objasněna problematika testování filtračních materiálů. Praktická část pak pojednává o konkrétním příkladu testování filtrační aparatury a návrhu softwaru, který je při testu použit. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit funkční software umožňující načítání obrazů zaznamenaných kamerou, jejich vyhodnocení a zpracování do výsledků. Výsledek je pak zobrazen formou série 2D grafů přímo v prostředí Borland Delphi.
The main topic of this work is a description and an introduction to nanomaterials, their production, properties and contribution to modern society. The nanofibers production is mentioned here, as well as their history and link to Technical university of Liberec, considering the breakthrough in industrial production and comercial use. The next part of this work is focused on nonwoven filters with nanofiber layer and the main problematics concerning the testing of filtering materials. The last part of this thesis describes the specific device and software design that was projected especially for the purpose of the experimental filtration testing. The goal of this bachelor thesis is to design a working software, enabling the download of captured images, their evaluation and processing of the results. The results are shown in the form of 2D graph series, in the enviroment of Borland Deplhi.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 45 s. (58 897 znaků).
Subject(s)
nanomaterials, nanofibers, filtration, evaluation, filter efficiency, software, delphi, nanomateriály, nanovlákna, filtrace, vyhodnocení, filtrační účinnost, software, delphi
Citation
ISSN
ISBN