Návrh pneumatických pohonů pro jednoúčelové zkušební zařízení a rozbor bezpečnosti

Title Alternative:DESIGN OF PNEUMATIC ACTUATORS FOR SINGLE PURPOSE TEST MACHINE AND SAFETY ANALYSIS
Abstract
Práce shrnuje informace o používaných pneumatických prvcích - válce, ventily, šroubení, hadice, jednotky pro úpravu vzduchu, navrhování pneumatických obvodů. Zabývá se návrhem pneumatického obvodu.
Description
70 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy, výkresy +vol. příl. +CD ROM
Subject(s)
pohony
Citation
ISSN
ISBN