Implementace databáze při realizaci webových stránek

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá procesem tvorby internetových stránek propojených s databází. Teoretická část se zaměřuje na trendy současného webového prostředí od designu, přes moderní přístupy zahrnující uživatelský prožitek a responzivní návrh, který může být zajištěn prostřednictvím frontendového frameworku, až po technologie potřebné pro práci s dynamickým obsahem webu, který zjednodušuje vývojový proces a využívá skriptovací jazyky k sestavování stránek za běhu vždy, když je o to návštěvník webu požádá. Výsledkem je zobrazení obsahu na základě chování uživatele. Stanoveným cílem práce je realizace nové webové aplikace, jejíž součástí je návrh a implementace databáze katalogu produktů načítajících se do obsahu stránek.
This thesis deals with the process of website development related to the database. The theoretical part is focused on the trends of today's web environment from design, through modern approaches including user experience and responsive design, which can be provided by frontend framework, to technologies needed for work with dynamic web content that simplifies the developing process and uses scripting languages for compiling pages at runtime whenever a user requests it. The result is displayed content based on user behaviour.The stated goal of the thesis is the implementation of a new web application, which includes the design and implementation of the catalogue of products that load into the content of the pages.
Description
Subject(s)
Bootstrap, CSS3, databáze, dynamické webové stránky, HTML5, PHP, redakční systémy, responzivní webdesign, tvorba webových stránek, uživatelská zkušenost, webové frameworky, Bootstrap, content management systems, CSS3, database, dynamic websites, HTML5, PHP, responsive webdesign, web design, user experience, web framework
Citation
ISSN
ISBN