Hodnocení dynamicko-mechanických vlastností plastových dílů

Title Alternative:Evaluation dynamic-mechanical properties of plastic parts.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením dynamicko-mechanických vlastností polymerů, a to v závislosti na frekvenci a teplotě. Deformace zkoumaných polymerů byla prováděna dynamickým namáháním s měnící se amplitudou zatěžování a měnící se teplotou. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou uvedeny teoretické informace, kde jsou popsány podstaty dynamického zatěžování a rozdělení polymerů. V druhé části je proveden experiment, kde bylo provedeno měření a zkoušky potřebné pro závěrečné hodnocení. Toto měření bylo provedeno na přístroji DMA DX04T (dynamická mechanická analýza) firmy R.M.I.. Poslední část obsahuje diskusi výsledků. Cílem diplomové práce je seznámení se s dynamickými zkouškami namáhání polymerů a vyhodnocení vhodného použití daných materiálů pro aplikace v automobilovém průmyslu.
The project work is surrounded around the dynamic-mechanical properties especially depending up the frequency and the temperature. Deformation of surveyed polymers was processed by dynamic stress with variable amplitude of loading and with variable temperature. The diploma thesis consists of three parts. In the first part are introduced the theoretical information where are described essence dynamic stress characterization and of polymer classification principle. Measurements and experiments needed for the final conclusion are worked out in the second part of the thesis, the experimental one. This whole measurements of observations are done on DMA DX04T (Dynamic Mechanical Analysis) manufactured by R.M.I.. The last part concludes discussed results. The goal of my diploma thesis is the introduction to dynamic experiments of polymer stress and interpretation of proper use of particular materials for the application in automobile industry.
Description
katedra: KHT;
Subject(s)
dma dynamická mechanicko analýza, dsc diferenciální skenovaní kalorimetrie, pp polypropylen, dma dynamic-mechanical analysis, dsc differential scanning calorimeter, pp polypropylene
Citation
ISSN
ISBN