Domácí vzdělávání

Title Alternative:Home education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním tématem diplomové práce je problematika domácího vzdělávání. Práce je rozvržena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá domácím vzděláváním ve světě i u nás, v České republice. Odhaluje různé přístupy a podmínky, které si tato alternativní forma vzdělávání vytváří. Zkoumá historii i současný stav domácího vzdělávání. Praktická část mapuje pomocí dotazníků a rozhovorů, které byly realizovány v rodinách, metody a formy práce rodičů, jejich motivy pro domácí vzdělávání a celkově posuzuje spokojenost s touto formou výuky. Součástí práce je i několik zdrojů o této problematice, na které se mohou rodiče obrátit, pokud budou chtít zjistit jakékoli informace o domácím vzdělávání.
The main theme of this dissertation is the issue of home education. This work is split into two parts - a theory and a practical section. The theory centres on home education in the Czech Republic and throughout the world. It identifies various approaches and conditions cultivated by this alternative form of education. It examines the history and current situation of home education. The practical section uses questionnaires and interviews in families to plot the methods and forms of work adopted by parents, as well as their motives for home education, and assesses the general level of satisfaction with this form of teaching. The work includes several resources in this field that parents can draw on if they wish to find out information about home education.
Description
katedra: KPV; rozsah: 76 s.
Subject(s)
domácí vzdělávání, dějiny, socializace, hodnocení, rodina, home education, history, socialization, evaluation, family
Citation
ISSN
ISBN