Vícevrstvé lokální opravy smaltovaných povrchů pomocí teplotních cyklů

dc.contributorZvolánek Tomáš, Ing. : 67678
dc.contributor.advisorNováková Iva, Ing. Ph.D. : 55406
dc.contributor.authorČapek, Přemysl
dc.contributor.otherJelínek Milan, Ing. Ph.D. Konzultant : 68130
dc.date.accessioned2022-12-19T04:35:51Z
dc.date.available2022-12-19T04:35:51Z
dc.date.committed2023-5-30
dc.date.defense2022-06-14
dc.date.submitted2021-11-30
dc.date.updated2022-8-31
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci technologických podmínek vysokofrekvenčního indukčního ohřevu při lokálních opravách smaltových povrchů. Hlavním cílem práce je při opravách nastavit takové technologické parametry, při kterých nebude docházet k tvorbě prasklin v původním ani opravném smaltovém povlaku. V teoretické části práce je seznámení s výrobou, vlastnostmi a možnými druhy vad smaltových povrchů. Dále jsou v ní popsány teplotní vlastnosti systému smalt-ocel a technologie indukčního ohřevu. V experimentální části jsou popsány testované vzorky a zařízení, na kterém experimenty probíhají. Poté jsou uvedeny jednotlivé experimenty, jejich průběhy a výsledky.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis is focused on the optimization of technological conditions of high-frequency induction heating during local repairs of enamel surfaces. The main goal of the work is to set such technological parameters during repairs, at which there will be no cracks in the original or repaired enamel coating. The theoretical part of the work is an introduction of the production, properties and types of defects of enamel surfaces. The temperature properties of the enamel-steel system and induction heating technology are also described.The experimental part describe the tested samples and equipment on which the experiments take place. Then the individual experiments, their course and results be presented.en
dc.description.mark2
dc.format41 s. (48 600 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202204434
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166670
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] BOUŠE, Václav, KRAJINA Antonín a MORAVČÍK Alfons.~Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně. Praha: SNTL, 1986.par par[2]~LAIBL, F. a KOLEKTIV.~Příručka pro sklo, užitkovou keramiku a smalt. Praha: SNTL, 1963.par par[3]~ČSN EN ISO 13807.~Smalty-Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl. Praha: Úřad pro ~ technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.par par[4]~NĚMEČEK, L. Vypracování metodiky testování smaltovaných povrchů pro použití v kryogenních teplotách. Diplomová práce, TUL, 2016.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectSmaltcs
dc.subjectocelcs
dc.subjectindukční ohřevcs
dc.subjectpraskliny ve smaltucs
dc.subjectoptimalizace technologických podmínekcs
dc.subjectEnamelen
dc.subjectsteelen
dc.subjectinduction heatingen
dc.subjectcracks in enamelen
dc.subjectoptimization of technological conditionsen
dc.titleVícevrstvé lokální opravy smaltovaných povrchů pomocí teplotních cyklůcs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSTR
local.degree.programmeStrojírenství
local.degree.programmeabbreviationB0715A270008
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS19000262
local.identifier.stag43599
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis3a94e63a-dbf7-4f97-a7a7-96961cc8bc06
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4434
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Capek_Premysl_BP.pdf
Size:
1.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Capek_1.pdf
Size:
873.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Capek_2.pdf
Size:
122.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections