Komplexní analýza nánosů a usazenin ve vodárenských vrtech, studium mechanismů geneze zanášení

Title Alternative:Comprehensive analysis of sediments and deposit in water supply well, thesis on the genesis of clogging
Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi chemické analýzy nánosů a sedimentů z vodárenských vrtů v souvislosti s řešením příčin a způsobů odstranění kolmatace vrtů. Práce je zaměřena zejména na způsob sekvenčního loužení pevných vzorků a jejich následnou analýzu technikou ICP. V průběhu práce jsou porovnávány různé způsoby sekvenčního loužení, dále je komparována jeho účinnost ve srovnání s celkovým tlakovým rozkladem směsí koncentrovaných kyselin. Na základě výsledků byl vybrán systém sekvenčního loužení dle Tessiera. Zvolený systém loužení byl testován s ohledem na opakovatelnost a rozptyl výsledků. Následně byly touto metodou analyzovány dva vzorky odebrané z vodárenských vrtů. V obou vzorcích byly nalezeny koncentrace vybraných prvků řádově přesahující průměrné obsahy v zemské kůře. Tyto obsahy jsou indikátorem probíhajících kolmatačních procesů.
Description
50 s. :obr., tab., grfay +CD ROM
Subject(s)
dril holes, water pollution, vrty, znečištění vod
Citation
ISSN
ISBN