Uplatnění strategického plánu v malých obcích

Title Alternative:Using of strategic plan in small villages
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work is aimed at strategic planning in small villages (for this work it means villages which have not more than 1 000 inhabitants). Preliminary it deals with teoretic aspects of strategic planning and its using in control and town and village development. Then it deals with standing of villages and their importnace as basic units of municipal authorities. Teoretic knowledge are consequently used to development of strategic plan of Vysoká by Mělník, which also includes evaluation and recommendations for next development of this village. One of the important parts of the diploma work is primar marketing research by written questionnaire and using of electronic mail in order to find out opinions of small villages´ mayors about creating of strategic plans. At the close of the diploma work these questionnaires are evaluated and from them are drawed proposals for possible improvement of approach to strategic planning in small villages.
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku strategického plánování v malých obcích (pro potřeby této práce se jedná o obce do 1 000 obyvatel). V úvodu se zabývá teoretickými aspekty strategického plánování a jeho využití v řízení a rozvoji měst a obcí a dále pak postavením a důležitostí obcí jako základních jednotek územní samosprávy. Teoretické poznatky jsou následně využity k rozpracování strategického plánu obce Vysoká u Mělníka, jehož součástí je i vlastní hodnocení a doporučení pro další rozvoj této obce. Součástí práce je také primární marketingový výzkum formou písemného dotazování za použití elektronické pošty, provedený za účelem zjištění názoru starostů malých obcí na vytváření strategického plánu. V závěru práce jsou tyto dotazníky vyhodnoceny a jsou z nich vyvozeny návrhy pro možné zlepšení přístupu obcí ke strategickému plánování.
Description
katedra: KMG; rozsah: 89 s ., 18 s.obr.příloh
Subject(s)
strategic planning, development policy of towns and villages, municipal authorities, standing of small villages, landscape planning, budget determination of taxes, strategické plánování, program rozvoje měst a obcí, územní samospráva, postavení malých obcí, územní plánování, rozpočtové určení daní
Citation
ISSN
ISBN