Tvorba pokročilého administračního rozhraní pomocí technologie JavaScript

Title Alternative:Creating advanced administration interface using JavaScript technology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá konstrukcí lepších řešení administrace webových aplikací, snížením zatížení serveru, jednoduchou implementací a zvýšením uživatelské přívětivosti. K tomu je využíváno převážně pokročilých technologií AJAX, knihoven jQuery a způsobu přenášení dat JSON. Výsledkem je komplexní koncept a sada nástrojů pro správu skupin objektů v rámci rozšíření frameworku jQuery. Toto řešení nalezne využití především v pokročilých administračních rozhraních nebo informačních systémech. Součástí práce je také popis implementace od serverové části až po klientskou. Je podrobně vysvětlen princip a způsob vytvoření (X)HTML vzorů a šablon, které jsou využívány při rekonstrukci nových objektů na straně klienta.
Thesis deals with the construction of better solutions for web applications administration, reducing server load, simple to deploy and increasing user-friendliness. This is using mainly advanced AJAX technology, jQuery libraries and JSON data transferring. The result is a complex concept and set of tools for managing groups of objects within the jQuery framework extension. This solution finds use primarily in advanced administration interface, or information systems. The work also includes a description of the implementation from the server to the client part. As explained in detail the principles of creating (X)HTML templates and designs that are used in the reconstruction of new objects on the client side.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 41 s.
Subject(s)
pokročilé administrační rozhraní, ajax, javascript, jquery, json, advanced admin interface, ajax, javascript, jquery, json
Citation
ISSN
ISBN