Plst jako oděvní a technická textilie

Title Alternative:Hair felt as clothing and technical textile
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této práce je představit plstěné textilie v oděvní a technické výrobě a najít její uplatnění v životě. V první části je popsaná historie výroby netkaných textilií a plstí. Také je zde popis výroby plstěných materiálů a typy vláken použitých pro tuto výrobu. Jsou zde také uvedeny vlastnosti plstěných materiálů a jejich optimální použití. V další části je potom rozbor uplatnění v oděvní výrobě. Na kterou navazuje využití plstěných materiálů v technických oblastech. Jsou zde krátce uvedení výrobci a distributoři plstěných textilií a výrobků v České republice. Závěrečná část se věnuje vyhodnocení předností a nedostatků.
Subject those work is introduce felt textile in attire and technical production and find her exercise in life. In forepart is circumscribed story production unwoven textile and felt. Also is here description production felt materials and print grains applied for this production. Are here also mentioned characteristics felt materials and their optimum using. In next parts is then analysis exercise in attire production. Whereupon tie together usage felt materials in technical regions. Are here in brief presentation manufacturers and distributors felt textile and products in Czech republic. Final part paies evaluation priority and poverty of.
Description
katedra: KKV; přílohy: CD ROM; rozsah: 32
Subject(s)
plst, plstění, ovčí vlna, plstěný límec, valchování, felt, felting, fleece, felt collar, beating
Citation
ISSN
ISBN