Tvorba vestavěného rozpoznávače izolovaných slov pro platformu Windows Mobile

Title Alternative:Building up an embedded isolated word speech recognition system for the Windows Mobile platform
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá rozpoznáváním izolovaných slovních povelů mobilním zařízením s prostředím Windows Mobile. Jsou zde použity a vysvětleny postupy přístupu ke zvukovému hardwaru v tomto OS, základní parametrizační techniky, rozpoznávání za použití metody dynamického programování a v neposlední řadě je popsána tvorba funkčního aplikačního prostředí kalkulačky s vnitřní logikou schopnou korigovat a opravovat chyby procesu rozpoznávání způsobené vnějšími vlivy.
This diploma thesis deals with isolated word speech recognition using embedded system with Windows Mobile. Principles to access sound hardware are described. Also basic parameterization techniques and recognition using method of dynamic programming are explained and last but not the least is mentioned a way to produce a fully functional calculator environment with capabilities to correct recognition errors caused by outer influences.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD; rozsah: 51
Subject(s)
isolated word recognition, speech analysis, pda, windows mobile, accessing sound card in wm, speech parameterization, dynamic time warping, wave format, net compact framework, calculator, rozpoznání izolovaných slov, hlasová analýza, pda, windows mobile, práce se zvukovou kartou ve wm, parametrizace řeči, dynamické borcení časové osy, wave formát, net compact framework, kalkulačka
Citation
ISSN
ISBN